Skip to main content

Testare Psihologica Online

(adolescenți și adulți)

Aptitudini cognitive
Raționament analitic
Transfer analogic
Inhibiție cognitivă
Memorie de lucru
Comutarea atenției
Vocabular
Înțelegerea textelor
Sintaxă
Calcul matematic
Raționament matematic
Imagini mintale – transformări
Orientare spațială
Generare de imagini
Constanța formei
Perceperea detaliilor
Analiză perceptuală complexă
Abilități funcționărești
Capacitate decizională
Timp de reacție

Personalitate si atitudini
Chestionar de personalitate CP5F
Chestionar de personalitate FFPI
Chestionar de personalitate ZKPQ

Chestionar de autonomie personală
Chestionarul stilului explicativ
Chestionar de coping cognitiv-emoţional
CERQ
Scala de abordare strategică a copingului
SACS
Chestionarul schemelor cognitive YSQ-3
Profilul distresului emoţional PDE
Scala de acceptare necondiţionată a propriei
persoane USAQ
Scala de atitudini şi convingeri ABS-II
Scala de atitudini disfuncţionale DAS

Valori si interese
Chestionar de evaluare a valorilor
Chestionar de evaluare a intereselor

Emoții si comportamente
Chestionarul de screening PDSQ

Inventarul tulburărilor de personalitate OMNI-IV

Inventarul tulburărilor de comportament
alimentar EDI-3
Scalele EMAS și SAS
Scalele CASE-SF

Cabinet de Psihologie Oradea Sella Andre
Andre SELLA
Psihoterapeut