Skip to main content

Evaluare Depresie și Burnout

Evaluări psihologice computerizate

Evaluarea aptitudinilor cognitive
Raționament analitic
Testul evaluează abilitatea unei persoane de a produce noi informații prin combinarea celor existente. Prima parte a testului măsoară capacitatea de a descoperi reguli şi de a le utiliza pentru a rezolva probleme (raționament inductiv), iar a doua parte măsoară capacitatea de a extrage concluzii corecte, pornind de la diferite afirmații (raționament deductiv).

Calcul matematic
Testul măsoară capacitatea unei persoane de prelucrare a cunoştințelor matematice achiziționate.

Raționament matematic
Testul măsoară capacitatea unei persoane de a înțelege şi organiza datele unei probleme matematice şi de a selecta metoda matematică adecvată pentru rezolvarea ei.

Vocabular
Testul evaluează măsura în care o persoană reuşeşte să opereze cu sensurile cuvintelor, pentru a stabili gradul lor de apropiere/departare semantică.

Timp de reacție în alegeri (TRA)
Testul măsoară rapiditatea cu care o persoană răspunde corect într-o sarcina de alegere între alternative.

Evaluarea emoțiilor şi a comportamentelor
Chestionarul PDSQ
Chestionarul evaluează emoțiile, stările, gândurile şi comportamentele dumneavoastră.

Scala EMAS- STARE
Testul evaluează reacțiile şi atitudinile dvs. referitoare la o situație care vă preocupă în acest moment. Aceste reacții şi atitudini reflectă starea subiectivă curentă de anxietate față de situația la care v-ați raportat.

Scala EMAS-PERCEPȚIE
Acest test măsoară modul în care dvs. percepeți situația care vă preocupă în acest moment (şi la care v-ați referit în testul anterior, EMAS-STARE).

Scala EMAS-TRĂSĂTURĂ
Acest test măsoară reacțiile dvs. tipice în patru tipuri distincte de situații: evaluare socială, pericol fizic, situații noi sau ambigue şi situații obişnuite, de rutină zilnică. Rezultatele indică în care dintre cele patru domenii manifestați o predispoziție relativ slabilă (o trăsătură) de a reacționa anxios (adică de a vă îngrijora excesiv, de a vă simți neliniştit, tensionat, înfricoşat
etc).

Scala SAS-PERCEPȚIE
Acest test măsoară modul în care dvs. percepeți situația care vă preocupă în acest moment, fiind o completare a scalei EMAS-PERCEPȚIE.

Scala SAS-TRĂSĂTURĂ
Acest test măsoară reacțiile dvs. tipice în patru tipuri distincte de situații: de separare de cei dragi, de auto-dezvăluire față de un membru al familiei, de auto-dezvăluire față de un prieten apropiat, de evaluare socială. Rezultatele indică în care dintre cele patru domenii de relaționare interpersonală manifestați o predispoziție relativ slabilă (o trăsătură) de a reacționa anxios (adică de a vă îngrijora excesiv, de a vă simți neliniştit, tensionat, înfricoşat etc).

Scalele CASE-SF
Acest chestionar evaluează emoțiile, stările, gândurile şi comportamentele dumneavoastră.

Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3 (EDI-3)
Acest inventar este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor psihologice şi a simptomelor
relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea şi menținerea tulburărilor de comportament alimentar.

Evaluarea personalității şi atitudinilor
Scala de atitudini disfuncționale, Forma A (DAS)
Această scală evaluează atitudinile ce pot constitui o predispoziție pentru instalarea depresiei.

Profilul distresului emoțional (PDE)
Această scală măsoară prezența emoțiilor negative (anxietate, îngrijorare, deprimare, tristețe) din ultimele două săptămâni.

Chestionar de autonomie personală (AP)
Chestionarul evaluează capacitatea unei persoane de a controla propria viață şi sentimentul că există posibilitatea de a exercita acest control.

Chestionarul ZKPQ
Chestionarul evaluează o serie de trăsături de personalitate, punând accentul pe caracteristicile temperamentale.

Chestionarul stilului explicativ
Chestionarul evaluează modul obişnuit al unei persoane de a explica evenimentele cu care se confruntă în viața sa.

Scala de acceptare necondiționată a propriei persoane (USAQ)
Această scală măsoară nivelul la care o persoană se apreciază pe sine, indiferent de comportamentele sau performanțele sale şi indiferent de judecata altora.

Chestionarul schemelor cognitive (YSQ-3)
Acest chestionar evaluează convingerile generale ale unei persoane cu privire la sine şi propriile relații cu ceilalți, şi care sunt responsabile pentru generarea unei stări emoționale negative şi a unor consecințe defavorabile. Aceste convingeri adânc înrădăcinate se numesc scheme cognitive dezadaptative.

Chestionarul de coping cognitiv-emoțional (CERQ)
Acest chestionar permite identificarea strategiilor folosite pentru a face față evenimentelor sau situațiilor negative.

Scala de abordare strategică a copingului (SACS)
Acest chestionar evaluează cum reacționează comportamental oamenii atunci când se confruntă cu o problemă/situație stresantă.

Evaluarea sănătății mentale
Scala Penn State de autoevaluare a îngrijorărilor (PSWQ)
Această scală evaluează tendința individului de a se îngrijora, precum şi atitudinea sa față de propriile îngrijorări.

Scala cu 7 itemi de autoevaluare a simptomelor de anxietate generalizată (GAD7)
Această scală măsoară o serie de simptome caracteristice anxietății generalizate.

Scala OLBI pentru burnout
Această scală evaluează simptome ale sindromului de burnout pe două dimensiuni: epuizare şi distanțare față de muncă.

Scala pentru simptome de burnout (BAT)
Această scală evaluează simptome specifice ale sindromului de burnout, precum stări de epuizare, distanțare mentală, afectarea controlului cognitiv şi emoțional; dar şi simptome de distres psihologic sau psihosomatice.
Scala cu 9 itemi de autoevaluare a simptomelor de depresie (PHQ9)
Această scală măsoară o serie de simptome caracteristice depresiei.

Scala de autoevaluare a nivelului de stres perceput (PSS-10)
Acest chestionar evaluează nivelul de stres perceput.

Scala de evaluare a adaptării sociale şi în muncă (WSAS)
Această scală evaluează nivelul de afectare a abilității de a lucra, a abilității de a îndeplini sarcinile casnice, a activităților sociale şi private din timpul liber şi a relațiilor interpersonale.

Scala de evaluare a adaptării sociale şi în muncă pentru depresie (WSAS-D)
Această scală evaluează nivelul de afectare a abilității de a lucra, a abilității de a îndeplini sarcinile casnice, a activităților sociale şi private din timpul liber şi a relațiilor interpersonale.

Cabinet de Psihologie Oradea Sella Andre
Andre SELLA
Psihoterapeut