Skip to main content

Evaluare Anxietate

Evaluări psihologice computerizate

Evaluarea aptitudinilor cognitive
Raționament analitic
Testul evaluează abilitatea unei persoane de a produce noi informații prin combinarea celor existente. Prima parte a testului măsoară capacitatea de a descoperi reguli şi de a le utiliza pentru a rezolva probleme (raționament inductiv), iar a doua parte măsoară capacitatea de a extrage concluzii corecte, pornind de la diferite afirmații (raționament deductiv).

Evaluarea emoțiilor şi a comportamentelor
Chestionarul PDSQ
Chestionarul evaluează emoțiile, stările, gândurile şi comportamentele dumneavoastră.

Scala EMAS-STARE
Testul evaluează reacțiile şi atitudinile dvs. referitoare la o situație care vă preocupă în acest moment. Aceste reacții şi atitudini reflectă starea subiectivă curentă de anxietate față de situația la care v-ați raportat.

Scala EMAS-PERCEPȚIE
Acest test măsoară modul în care dvs. percepeți situația care vă preocupă în acest moment (şi la care v-ați referit în testul anterior, EMAS-STARE).

Scala EMAS-TRĂSĂTURĂ
Acest test măsoară reacțiile dvs. tipice în patru tipuri distincte de situații: evaluare socială, pericol fizic, situații noi sau ambigue şi situații obişnuite, de rutină zilnică. Rezultatele indică în care dintre cele patru domenii manifestați o predispoziție relativ slabilă (o trăsătură) de a reacționa anxios (adică de a vă îngrijora excesiv, de a vă simți neliniştit, tensionat, înfricoşat
etc).

Scala SAS-PERCEPȚIE
Acest test măsoară modul în care dvs. percepeți situația care vă preocupă în acest moment, fiind o completare a scalei EMAS-PERCEPȚIE.

Scala SAS-TRĂSĂTURĂ
Acest test măsoară reacțiile dvs. tipice în patru tipuri distincte de situații: de separare de cei dragi, de auto-dezvăluire față de un membru al familiei, de auto-dezvăluire față de un prieten apropiat, de evaluare socială. Rezultatele indică în care dintre cele patru domenii de relaționare interpersonală manifestați o predispoziție relativ slabilă (o trăsătură) de a reacționa anxios (adică de a vă îngrijora excesiv, de a vă simți neliniştit, tensionat, înfricoşat etc).

Scalele CASE-SF
Acest chestionar evaluează emoțiile, stările, gândurile şi comportamentele dumneavoastră. Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3 (EDI-3). Acest inventar este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor psihologice şi a simptomelor relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea şi menținerea tulburărilor de comportament alimentar.

Evaluarea personalității şi atitudinilor
Profilul distresului emoțional (PDE)
Această scală măsoară prezența emoțiilor negative (anxietate, îngrijorare, deprimare, tristețe) din ultimele două săptămâni.

Chestionar de autonomie personală (AP)
Chestionarul evaluează capacitatea unei persoane de a controla propria viață şi sentimentul că există posibilitatea de a exercita acest control. Chestionarul ZKPQ
Chestionarul evaluează o serie de trăsături de personalitate, punând accentul pe caracteristicile temperamentale.

Chestionarul stilului explicativ
Chestionarul evaluează modul obişnuit al unei persoane de a explica evenimentele cu care se confruntă în viața sa.

Scala de acceptare necondiționată a propriei persoane (USAQ)
Această scală măsoară nivelul la care o persoană se apreciază pe sine, indiferent de comportamentele sau performanțele sale şi indiferent de judecata altora.

Chestionarul schemelor cognitive (YSQ-3)
Acest chestionar evaluează convingerile generale ale unei persoane cu privire la sine şi propriile relații cu ceilalți, şi care sunt responsabile pentru generarea unei stări emoționale negative şi a unor consecințe defavorabile. Aceste convingeri adânc înrădăcinate se numesc scheme cognitive dezadaptative.

Chestionarul de coping cognitiv-emoțional (CERQ)
Acest chestionar permite identificarea strategiilor folosite pentru a face față evenimentelor sau situațiilor negative.

Scala de abordare strategică a copingului (SACS)
Acest chestionar evaluează cum reacționează comportamental oamenii atunci când se confruntă cu o problemă/situație stresantă.

Evaluarea sănătății mentale
Scala Penn State de autoevaluare a îngrijorărilor (PSWQ)
Această scală evaluează tendința individului de a se îngrijora, precum şi atitudinea sa față de
propriile îngrijorări.

Scala cu 7 itemi de autoevaluare a simptomelor de anxietate generalizată (GAD7)
Această scală măsoară o serie de simptome caracteristice anxietății generalizate.
Scala Liebowitz de autoevaluare a anxietății sociale (LSAS-SR)
Această scală măsoară nivelul de anxietate şi gradul de evitare pe care individul le raportează într-o varietate de situații sociale.

Scala de autoevaluare a anxietății de interacțiuni sociale şi de performanță în contexte sociale (SIAS6-SPS6)
Această scală măsoară o serie de simptome specifice anxietății sociale.

Scala de autoevaluare a temerii de evaluări negative – forma scurtă (BFNE-S)
Această scală investighează teama individului de a fi evaluat negativ de alte persoane.

Scala Yale-Brown de evaluare a obsesiilor şi compulsiilor (Y-BOCS )
Această scală măsoară severitatea simptomelor specifice tulburării obsesiv compulsive.

Scala cu 9 itemi de autoevaluare a simptomelor de depresie (PHQ9)
Această scală măsoară o serie de simptome caracteristice depresiei.

Scala de autoevaluare a nivelului de stres perceput (PSS-10)
Acest chestionar evaluează nivelul de stres perceput.

Scala de evaluare a adaptării sociale şi în muncă (WSAS)
Această scală evaluează nivelul de afectare a abilității de a lucra, a abilității de a îndeplini sarcinile casnice, a activităților sociale şi private din timpul liber şi a relațiilor interpersonale.

Scala de evaluare a adaptării sociale şi în muncă pentru depresie (WSAS-D)
Această scală evaluează nivelul de afectare a abilității de a lucra, a abilității de a îndeplini sarcinile casnice, a activităților sociale şi private din timpul liber şi a relațiilor interpersonale.

Scala de evaluare a cognițiilor agorafobice (ACQ)

Această scală evaluează cognițiile agorafobice care pot apărea la persoanele cu tulburări de anxietate. Scala măsoară doi factori: preocuparea față de pierderea controlului şi preocuparea față de senzațiile fiziologice.

Scala de evaluare a senzațiilor fiziologice (BSQ)
Această scală evaluează teama de senzațiile fiziologice care pot apărea la persoanele cu tulburări de anxietate.

Scala de evaluare a severității tulburării de panică (PDSS-SR)
Această scală evaluează frecvența şi intensitatea următoarelor componente ale tulburării de panică: atacuri de panică, anxietate anticipatorie, teamă agorafobică şi evitare, teamă de senzații fiziologice, deteriorare a funcționării sociale şi la locul de muncă.

Inventarul de cogniții posttraumatice (PTCI)
Această scală măsoară gândurile pe care cineva le poate avea după trăirea unui eveniment traumatic.

Scala de diagnostic a stresului posttraumatic (PDS)
Această scală măsoară severitatea simptomelor de stres posttraumatic şi permite stabilirea unui diagnostic clinic.

Cabinet de Psihologie Oradea Sella Andre
Andre SELLA
Psihoterapeut