Skip to main content

Evaluare copii și adolescenți

Evaluări psihologice computerizate

Comutarea atenţiei
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea generală de învăţare) 12 – 19 ani

Flexibilitatea categorizării
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea generală de învăţare) 12 – 19 ani

Flexibilitatea categorizării
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
generală de învăţare) 10 – 11 ani

Inhibiţie cognitivă
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
generală de învăţare) 12 – 19 ani

Memorie de lucru
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
generală de învăţare) 12 – 19 ani

Raţionament analitic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
generală de învăţare) 12 – 19 ani

Transfer analogic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea generală de învăţare) 12 – 17 ani

Transfer analogic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea generală de învăţare) 18 – 19 ani

Calcul matematic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
numerică) 10 – 11 ani

Calcul matematic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
numerică) 12 – 19 ani

Raţionament matematic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
numerică) 10 – 11 ani

Raţionament matematic
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
numerică) 12 – 19 ani

Înţelegerea textelor
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
verbală) 12 – 19 ani

Sintaxă
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
verbală) 12 – 19 ani

Vocabular
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilitatea
verbală) 12 – 19 ani

Timp de reacţie în accesarea memoriei
(TRM)
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilităţi de
procesare a informaţiei-rapiditatea în reacţie)
12 – 19 ani

Timp de reacţie în alegeri (TRA)
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilităţi de
procesare a informaţiei-rapiditatea în reacţie)
12 – 19 ani

Timp de reacţie simplu (TRS)
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilităţi de
procesare a informaţiei-rapiditatea în reacţie)
12 – 19 ani

Abilităţi funcţionăreşti
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Abilităţi
funcţionăreşti) 12 – 19 ani

Analiză perceptuală complexă
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Aptitudinea
percepţia formei) 12 – 19 ani

Constanţa formei
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Aptitudinea
percepţia formei) 12 – 19 ani

Perceperea detaliilor
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Aptitudinea
percepţia formei) 12 – 19 ani

Generare de imagini
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Aptitudinea
spaţială) 12 – 19

Imagini mintale transformări
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Aptitudinea
spaţială) 12 – 19 ani

Orientarea spaţială
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Aptitudinea
spaţială) 12 – 19 ani

Capacitatea decizională
Evaluarea aptitudinilor cognitive (Capacitatea
decizională) 12 – 19 ani

Chestionar aptitudini artistice (arte plastice)
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini artistice (arte plastice)) 12 – 19
ani

Chestionar aptitudini auditive
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini auditive) 12 – 19 ani

Chestionar aptitudini fizice
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini fizice) 12 – 19 ani

Chestionar aptitudini interpersonale
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini interpersonale) 12 – 19 ani

Chestionar aptitudini muzicale
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini muzicale) 12 – 19 ani

Chestionar aptitudini psihomotrice
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini psihomotrice) 12 – 19 ani

Chestionar aptitudini vizuale
Evaluarea aptitudinilor non-cognitive
(Aptitudini vizuale) 12 – 19 ani

Scala de autoevaluare a anxietăţii la şcolari
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 8 – 15 ani

Scala de evaluare a tulburărilor din adolescenţă-forma scurtă (APS-SF)
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 12 – 19 ani

Scala EMAS- STARE
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 14 – 19 ani

Scala EMAS-PERCEPŢIE
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 14 – 19 ani

Scala EMAS-TRĂSĂTURĂ
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 14 – 19 ani

Scala SAS-PERCEPŢIE
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 14 – 19 ani

Scala SAS-TRĂSĂTURĂ
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 14 – 19 ani

Inventarul tulburărilor de comportament
alimentar-3 (EDI-3)
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Tulburări de comportament alimentar)
13 – 19 ani

Atenţie auditivă şi setul de răspuns
Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării
(Atenţie/funcţii executive)5 – 12 ani
Chestionar despre comportamentul copiilor
(CBQ)

Evaluarea personalităţii (Temperament)
3 – 6 ani

Scala de evaluare a temperamentului pentru
copiii de vârstă şcolară (TMCQ)
Evaluarea personalităţii (Temperament)
8 – 10 ani

Scala de evaluare a temperamentului pentru
preadolescenţi (EATQ)
Evaluarea personalităţii (Temperament)
11 – 15 ani

Scala de evaluare a temperamentului pentru
preadolescenţi (EATQ)
Evaluarea personalităţii (Temperament)
11 – 15 ani

Chestionar de autonomie personală (AP)
Evaluarea personalităţii şi atitudinilor
(Personalitate) 15 – 19 ani

Chestionar de personalitate cu cinci factori
(CP5F)
Evaluarea personalităţii şi atitudinilor
(Personalitate) 14 – 19 ani

Chestionarul stilului explicativ
Evaluarea personalităţii şi atitudinilor
(Personalitate) 15 – 19 ani

Chestionarul de coping cognitiv-emoţional
(CERQ)
Evaluarea personalităţii şi atitudinilor
(Strategii de coping) 13 – 19 ani

Chestionar de evaluare a intereselor (CEI)
Evaluarea valorilor şi a intereselor (Interese
profesionale) 12 – 19 ani

Chestionar de evaluare a valorilor (v21)
Evaluarea valorilor şi a intereselor (Valori)
12 – 19 ani

Chestionar de evaluare a adolescenţilor-4
(ASI-4)
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 13 – 18 ani

Scala de evaluare a comportamentelor
disruptive
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 5 – 13 ani

Chestionarul FFPI
Evaluarea personalităţii şi atitudinilor
(Personalitate) 18 – 19 ani

Evaluarea Devereux a punctelor forte ale
copiilor
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Competenţe socio-emoţionale) 5 – 14
ani

Screening-ul prerechizitelor şcolarizării
Evaluarea dezvoltării – Prerechizitele
şcolarizării (Scale de screening) 2 – 7 ani

Screening-ul competenţelor sociale
Evaluarea dezvoltării – Competenţe sociale
(Scale de screening) 2 – 7 ani

Screening-ul competenţelor motrice
Evaluarea dezvoltării – Competenţe motrice
(Scale de screening) 2 – 7 ani

Screening-ul competenţelor emoţionale
Evaluarea dezvoltării – Competenţe
emoţionale (Scale de screening) 2 – 7 ani

Screening-ul competenţelor de autonomie
personală
Evaluarea dezvoltării – Competenţe de
autonomie personală (Scale de screening) 2
– 7 ani

Screening-ul competenţelor cognitive
Evaluarea dezvoltării – Competenţe cognitive
(Scale de screening) 2 – 7 ani

Chestionar de evaluare a copiilor de vârstă
şcolară-4 (CSI-4)
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 7 – 12 ani

Chestionar de evaluare a copiilor-4 (ECI-4)
Evaluarea emoţiilor şi a comportamentelor
(Scale clinice) 3 – 6 ani

Chestionare de evaluare a strategiilor de
învățare și a motivației școlare (SMALSI)
Evaluarea strategiilor de învățare (Strategii de
învățare) 8 – 18 ani

Cabinet de Psihologie Oradea Sella Andre
Andre SELLA
Psihoterapeut